آموزش فعالیت محور

در این مرکز تمام آموزش های طبق بخشنامه های مربوطه و همگام با آموزش عملی بوده تا دانشجویان با تمامی ابعاد کار و مهارت های مرتبط با آن آشنا شوند.

آموزش در دل صنعت

دانشجو با گذراندن دوره های کاربینی و کارورزی خود در محیط کارخانه و سالن های صنعتی با روند و جریان کار در محیط واقعی آشنا خواهد شد .

کیفیت آموزش

 این مرکز با استفاده از اساتید مجرب و تدریس مباحث طبق چارت دورس مصوب  و آموزش های دروس عملی در کارگاه های مجهز  به ارایه خدمات آموزشی می پردازد.

کارایی بهتر

با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش دانشجویان با تمامی استانداردهای مرتبط با رشته تحصیلی خود در محیط کار به صورت تئوری و عملی آشنا خواهند شد.

جستجوی پیشرفته